شرکت پیشگام صنعت غدیر

شرکت مهندس و مشاوره پیشگام صنعت غدیر در سال ۱۳۸۳ تاسیس و در زمینه مهندس و مشاوره پروژه های الکترونیک، مکانیک مشغول به فعالیت شد.

هم اکنون گروه مهندسی شرکت شامل متخصصین مکانیک و الکترونیک فعالیت های علمی و عملیاتی شرکت را پشتیبانی میکنند.

از توانایی ها و محصولات خاص تولید شده در این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

arm